Lanlabuy by 1577 Home Shopping

Register
หมวดหมู่สินค้า

0 items.

  

Lanlabuy Guarantee

Lanlabuy.com สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าด้วย lanlabuy Guarantee ซึ่งผู้ซื้อจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ได้รับสินค้าที่มีปัญหาหรือได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามที่ได้สั่งซื้อไว้ ทั้งนี้รวมถึงรายการสั่งซื้อที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าด้วย โดยผู้ซื้อที่สามารถใช้สิทธิ์ในความคุ้มครองจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้


  1.        เป็นสมาชิกของ lanlabuy.com
  2.        สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบของเว็บไซต์
  3.        ชำระเงินค่าสินค้าตามช่องทางที่เว็บไซต์กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว